Optimed24 dla sieci placówek

Możliwość zarządzania siecią placówek medycznych z jednej lokalizacji. Dostęp do danych w obrębie współpracujących oddziałów. Pełna komunikacja, organizacyjna jak i finansowa, wewnątrz sieci.

Zarządzanie z jednej lokalizacji

Rejestracja pacjentów do wszystkich placówek z jednego miejsca. Pacjenci mogą korzystać z każdej filii w dowolnym miejscu, a lekarze za pomocą kilku kliknięć uzyskują wgląd w historię leczenia pacjenta. Personel ma dostęp do widoku wolnych terminów do każdego specjalisty we wszystkich placówkach.

Rejestracja online

Możliwość uruchomienia e-rejestracji dla wszystkich pacjentów. Rozszerzenie kanału dotarcia do potencjalnych świadczeniobiorców.