EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku, w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektronicznej.

Integracja pełnej informacji o zdrowiu i chorobie pacjentów w centralnym systemie daje wiele korzyści – zarówno placówkom medycznym, jak i samym pacjentom. Wysokie bezpieczeństwo danych, autoryzowany dostęp w każdej chwili z dowolnego miejsca, eliminacja powtórzeń i błędów przy diagnostyce, rezygnacja z papierowej dokumentacji a także łatwa wymiana informacji między różnymi placówkami – to tylko wybrane przykłady udogodnień, jakie wiążą się z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zachęcamy Państwa do pobrania krótkiego przewodnika o tym, jak przygotować placówkę medyczną do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Pobierz